Toogle Left

Rypin, dnia 12 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA

W związku z ogłoszoną przez Urząd Miasta Rypin obowiązkową deratyzacją na terenie miasta Rypin Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na obiektach infrastrukturalnych Spółki oraz na sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Rypin przeprowadzona zostanie powszechna deratyzacja.

Uprzejmie prosi się właścicieli oraz zarządców nieruchomości o czynne włączenia się w akcji powszechnej deratyzacji. Tylko skoordynowane wspólne działania mogą przynieść skuteczny efekt.

STOP DOKARMIANIA SZCZURÓW!

Jednocześnie przypominamy o zakazie wrzucania resztek pożywienia do kanalizacji sanitarnej, bowiem przyczynia się to do wzrostu populacji gryzoni.

Toogle Right