Toogle Left

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie obok swojej siedziby przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, w otoczeniu parku i wybiegu dla zwierząt, uruchomiło zdrój uliczny „Książe Władysław” wyposażony m.in. w poidełka dla zwierząt. Parametry jakości wody są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  • 20200918_Wadysaw_001
  • Ksie_Wadysaw
Toogle Right