Toogle Left
Główna

Pzedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r.

W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

  • Zgromadzenia Wspólników,
  • Rady Nadzorczej,
  • Zarządu,
  • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa.

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Celem Spółki jest racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, środkami, przedmiotami pracy oraz kadrami dla zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług komunalnych.

Toogle Right