Toogle Left

Dział Usług Komunalnych


Przedmio działalności:

 • odbiór nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości miasta w okresie letnim,
 • odśnieżanie w okresie zimowym,
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników do nieczystości stałych,
 • sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • sprzedaż stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorstwo jest liderem konsorcjum z Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” sp z o.o. w ramach którego świadczymy usługi na terenie:

 • Gminy Miasta Rypina,
 • Gminy Rypin,
 • Gminy Skrwilno,
 • Gminy Wąpielsk,
 • Gminy Świedziebnia,
 • Gminy Brzuze.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach konsorcjum:

P.K. "KOMES" sp. z o.o.:

 • odbiór nieczystości stałych (zmieszane (niesegregowane), bio, popiół z terenu Gminy Miasta Rypina w sezonie zimowym),
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina (wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte elementy oświetleniowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte opony, zużyte ubrania i tekstylia itp.).

RZUOK "Rypin" sp. z o.o.:

 • odbiór nieczystości stałych (selektywna zbiórka odpadów – papier, szkło, plastik),
 • utylizacja nieczystości stałych,
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rypin, Gminy Skrwilno.

 

 

Toogle Right