Toogle Left

Dział Infrastruktury - Oczyszczalnia Ścieków

Przedmiot działalności:

  • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi,
  • oczyszczanie ścieków, 
  • badania laboratoryjne wody i ścieków.
Toogle Right