Toogle Left

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie przy 80%  współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)”. Jest to pierwszy tego typu pojazd w naszym mieście. W przeprowadzonym dialogu technicznym określono minimalne parametry oraz dane techniczne niezbędne do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania przetargowego. Dostawcą pojazdu wyłonionym w przetargu jest MELEX Sp. z o.o. z Mielca. To znany i ceniony na całym świecie producent pojazdów elektrycznych. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi około 50 km. Pojazd w spółce KOMES będzie wykorzystywany do utrzymywania czystości na terenie naszego miasta w szczególności do opróżniania koszy ulicznych, które opróżniane są codziennie, a jest ich prawie 200 szt. Nowy pojazd wpisuje się w hasło „Rypin miasto ekologiczne”. Z uwagi na to, iż jest pojazdem elektrycznym nie emituje hałasu oraz spalin. 

  • bip_fotka
  • bip_fotka_1
Toogle Right