Toogle Left

Główną przyczyną uciążliwości zapachowych z kanalizacji sanitarnej jest obecność wonnych związków organicznych i nieorganicznych (w tym siarkowodoru) powstających w procesie zagniwania ścieków.

Podstawowe przyczyny zagniwania ścieków :

1.       Jedną z przyczyn nieprzyjemnych zapachów jest tzw. „czynnik ludzki” czyli niewłaściwy sposób korzystania z kanalizacji. Teoretycznie można założyć, że wszyscy wiemy do czego służy kanalizacja. Jednak praktyka wskazuję na zgoła inne zachowania niektórych użytkowników sieci kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna jest systemem rur i kolektorów służących do odprowadzania ścieków sanitarnych – tylko i wyłącznie. Tymczasem w kanalizacji spotykamy przeróżne przedmioty stałe i resztki żywieniowe, które powołują zmniejszenie przepływu ścieków w kolektorach, ich zagniwanie i w konsekwencji emisje odorów.

2.       Kolejną przyczyną jest nieprawidłowo wykonana instalacja wewnętrzna w budynku. Zachowanie zgodnych z projektem budowlanym spadków, średnic przewodów oraz odpowiednie odpowietrzenie daje pewność, że w instalacji nie będzie wytwarzało się podciśnienie mogące zasysać wodę z syfonów, co w konsekwencji może powodować przedostawanie się odorów do wnętrza budynku. 

 

Poniżej przedstawiamy schemat prawidłowo wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

 

 

3.       Sporadyczne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych a tym samym spadek zużycia wody powoduje wydłużony okresem przesyłu i ścieki mogą zagniwać w kanałach. W omawianym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić również na wysychanie wody w syfonach.

 

W przypadku zgłoszeń o uciążliwościach zapachowych z kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności dokonujemy sprawdzenia poprzez zadymianie instalacji wewnętrznej w budynku.
W celu zmniejszenia uciążliwości odorowych z systemów kanalizacyjnych będących własnością spółki Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi systematyczne zabiegi eksploatacyjne takie jak płukanie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni, które to czynności eliminują uciążliwości odorowe.

Spółka nie pozostawia bez reakcji żadnego zgłoszenia od mieszkańców.

Toogle Right