Toogle Left

Zakres robót obejmuje modernizacje kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w Rypinie w części ulicy 11 – Listopada od ulicy Zielonej,w ulicy Piłsudskiego i w ulicy Wójtostwodo wylotu do rzeki Rypienicy wg załączonej mapy orientacyjnej oraz mapy syt. – wys.

 

 

 

Zakres inwestycji obejmuje przewody o następującej długości:

 

a) renowacja:

- kanałów głównychdn 300 mm – 687 m;

- kanałów głównych w ul. Słoneczną dn 200 mm –27,5 m;

- studni rewizyjnych - 14 szt. (w tym 1 studnia z odbudową włazu) 25,15 m;

- przykanalików deszczowychdn 300 mm łączących wpusty deszczowe ze studniami rewizyjnymi –16 szt. o łącznej długości74,5 m;

 

b) odtworzenie wszystkich wlotów przyłączy do kanalizacji.

 

Modernizacje istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wykonano przy zastosowaniu metody rękawa utwardzonego.

 

Roboty realizowano etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków. Przewidziano konieczność zapewnienia rurociągów tymczasowych, przepompowywania ścieków deszczowych. Modernizację istniejących przewodów kanalizacyjnych wykonano z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, przykanalików zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz normami.

 • IMG_20160622_121845
 • IMG_20160622_121845_zajwka
 • IMG_20160622_121847
 • IMG_20160622_121849
 • IMG_20160622_123403
 • IMG_20160622_123407
 • IMG_20160622_123409
 • IMG_20160622_123419
 • IMG_20160622_123456
 • IMG_20160622_123527
 • IMG_20160622_123541
 • IMG_20160622_123542
 • IMG_20160622_123544
 • IMG_20160622_123601
 • IMG_20160622_123602
 • IMG_20160622_123644
 • IMG_20160622_123648
 • IMG_20160622_123712
 • IMG_20160622_123730
 • IMG_20160622_123745
 • IMG_20160622_123749
 • IMG_20160622_123903
 • IMG_20160622_123913
 • IMG_20160622_123925
 • IMG_20160622_124005
 • IMG_20160622_124022
 • IMG_20160622_124259
 • logo11lis
Toogle Right