Toogle Left

„ATAK KORONAWIRUSA NA INFRASTRUKTURĘ KANALIZACYJNĄ”

W nawiązaniu do apelu  z dnia 13 listopada 2013 roku o właściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych i nie traktowanie ich jako kosza na śmieci.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego

Komes

Sp. z o.o. w Rypnie

Informuję, że w okresie pandemii koronawirusa pojawiły się już pierwsze niedrożności kanalizacyjne spowodowane zapchaniem rurociągów maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi.

Dlatego przypominamy, że jednorazowe rękawiczki  i maseczki ochronne nie powinny trafić do kanalizacji bowiem zapychają rury kanalizacyjne i stają się przyczyną poważnych awarii.

W okresie pandemii koronawirusa wszyscy stosujemy środki ochrony osobistej. To bardzo ważne, by dbać o zdrowie, ale zapamiętajmy, by zużyte rękawiczki i maseczki ochronne trafiały wyłącznie do odpadów zmieszanych.

Do toalet ponadto nie należy wrzucać:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, ręczników papierowych, patyczków higienicznych, artykułów higieny intymnej, pampersów czy prezerwatyw, a także gazet, różnego rodzaju szmat, nici, rajstop, puszek, bielizny osobistej. Są to odpady nierozpuszczające się w wodzie, które łączą się w sploty lub zbijają się w zwartą masę i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.          
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  • materiałów budowlanych, odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, drewna, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smoły , tłuszczów i olejów a także mieszanin cementowych. Tego rodzaju odpady opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory, a także przyspieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku
  • resztek pokarmu, które osadzając się w kanałach zmniejszają ich średnicę. A ponad to przyczyniają się do wzrostu populacji różnego rodzaju gryzoni (w tym szczurów).

Tego rodzaju odpady, jeśli znajdą się w sieci kanalizacyjnej, powodują jej nie drożność a tym samym prowadzą do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, łazienki, piwnicy, ogrodu lub ulicy.

Pamiętajmy, że każde czyszczenie instalacji, naprawa awarii (np. zepsuta pompa w przepompowni) i utylizacja tych nieczystości to dodatkowe koszty związane z eksploatacją, które wpływają na wysokość opłat za wodę i ścieki.

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji !!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                                                                                           Mirosław Marynowski

 

 

Toogle Right