Toogle Left

W ostatnim czasie obserwujemy proceder podrzucania odpadów z nieruchomości do koszy ulicznych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin “Odpady zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane odpady należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.
Razem dbajmy o wizerunek naszego miasta!

Toogle Right