Konkursy Rypińskiej biblioteki

Konkursy Rypińskiej biblioteki

 Biblioteka Rypińska zachęca do wzięcia udziału w konkursach. Regulamin w artykule.

Konkursy Rypińskiej biblioteki

Zakup nowej koparki dla PK KOMES

Zakup nowej koparki dla PK KOMES

Projekt pn. "Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Rypinie" o wartości netto 281 500,00 PLN został zrealizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zakup nowej koparki dla PK. KOMES

Zakup nowego samochodu

Zakup nowego samochodu

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie we wrześniu zakupiło nowy samochód.

Zakup nowego samochodu

Nowa nawierzchnia asfaltowa na Oczyszczalni Ścieków

Nowa nawierzchnia asfaltowa na Oczyszczalni Ścieków

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw asfaltu warstwy podkładowej i warstwy ścieralnej na podbudowanie z płyt żelbetonowych typu MON od wjazdu ul. Mleczarskiej do osadników wtórnych.

Nowa nawierzchnia aslfaltowa na Oczyszczalni Ścieków
Toogle Left
Zestawienie stawek opłat za usługi wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie
z dnia 17.01.2014 r.

 

Lp.
Wyszczególnienie usług
Opłata netto zł
Podatek
VAT
Opłata brutto zł
I. Wydawanie warunków technicznych:
1.
Dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
55,43 12,75
68,18
2.
Dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami
83,15
19,12
102,27
II. Uzgodnienie projektu budowlanego:
1.
Przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
83,15
19,12
102,27
2.
Przyłącza wodociągowego
55,43
12,75
68,18
3.
Przyłącza kanalizacyjnego
55,43
12,75
68,18
4.
Sieci wodociągowej o dł. do 100 mb
55,43
12,75
68,18
5.
Sieci wodociągowej o dł. do 100 mb z jednym przyłączem
83,15
19,12
102,27
6.
Sieci kanalizacyjnej o dł. do 100 mb
55,43
12,75
68,18
7.
Sieci kanalizacyjnej o dł. do 100 mb z jednym przyłączem
83,15
12,75
102,27
8.
Za każde następne 100 mb sieci wodociągowej powyżej 100 mb
12,47
2,87
15,34
9.
Za każde następne 100 mb sieci kanalizacyjnej powyżej 100 mb 12,47
2,87
15,34
10.
Za każde następne przyłącze na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
8,32
1,91
10,23
III. Odbiory techniczne:
1.
Za dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
110,86
25,50
136,36
2.
Za dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego
55,43
12,75
68,18
3.
Za dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego
55,43
12,75
68,18
4.
Za dokonanie odbioru technicznego sieci wodociągowej o dł. do 100 mb
110,86
25,50
136,36
5.
Za dokonanie odbioru technicznego sieci wodociągowej o dł. do 100 mb z jednym przyłączem
110,86
25,50
136,36
6.
Za dokonanie odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej o dł. do 100 mb
55,43
12,75
68,18
7.
Za dokonanie odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej o dł. do 100 mb z jednym przyłączem
55,43
12,75
68,18
8.
Za dokonanie odbioru technicznego następnych 100 mb. sieci wodociągowej powyżej 100 mb.
16,63
3,82
20,45
9.
Za dokonanie odbioru technicznego następnych 100 mb. sieci kanalizacyjnej powyżej 100 mb.
8,32 1,91
10,23
10.
Za dokonanie odbioru technicznego następnego przyłącza na sieci wodociągowej
16,63
3,82
20,45
11.
Za dokonanie odbioru technicznego następnego przyłącza na sieci kanalizacyjnej
8,32
1,91
10,23
12.
Za dokonanie odbioru wodomierza (podlicznika) lub przepływomierza
27,72
6,38
34,10
IV. Przywrócenie dostaw wody po jej odcięciu
1.
Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu
160,00
36,80
196,80
V. Przywrócenie odbioru ścieków po odcięciu
1.
Przywrócenie odbioru ścieków po odcięciu
160,00
36,80
196,80

 

Login Form