Toogle Left

Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym

Z terenu miasta Rypin

 

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym w ilości od 1 do 2,5 m3

32,00 zł netto za  każdy m3

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym w ilości od 3 m3 i powyżej 25,50 zł netto za każdy m3

 

Z poza terenu miasta Rypin

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym

32,00 zł netto za  każdy m3


Dodatkowa opłata

 

za każdy przejechany po za terenem miasta Rypin kilometr samochodem asenizacyjnym od punktu zlewnego do powrotu

2,80 zł netto za każdy km  


Powyższe stawki obejmują również koszt oczyszczania ścieków

Toogle Right