Konkursy Rypińskiej biblioteki

Konkursy Rypińskiej biblioteki

 Biblioteka Rypińska zachęca do wzięcia udziału w konkursach. Regulamin w artykule.

Konkursy Rypińskiej biblioteki

Zakup nowej koparki dla PK KOMES

Zakup nowej koparki dla PK KOMES

Projekt pn. "Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Rypinie" o wartości netto 281 500,00 PLN został zrealizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zakup nowej koparki dla PK. KOMES

Zakup nowego samochodu

Zakup nowego samochodu

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie we wrześniu zakupiło nowy samochód.

Zakup nowego samochodu

Nowa nawierzchnia asfaltowa na Oczyszczalni Ścieków

Nowa nawierzchnia asfaltowa na Oczyszczalni Ścieków

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw asfaltu warstwy podkładowej i warstwy ścieralnej na podbudowanie z płyt żelbetonowych typu MON od wjazdu ul. Mleczarskiej do osadników wtórnych.

Nowa nawierzchnia aslfaltowa na Oczyszczalni Ścieków
Toogle Left

Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym

Z terenu miasta Rypin

 

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym w ilości od 1 do 2,5 m3

32,00 zł netto za  każdy m3

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym w ilości od 3 m3 i powyżej 25,50 zł netto za każdy m3

 

Z poza terenu miasta Rypin

za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego samochodem asenizacyjnym

20,30 zł netto za  każdy m3


Dodatkowa opłata

 

za każdy przejechany po za terenem miasta Rypin kilometr samochodem asenizacyjnym od punktu zlewnego do powrotu

2,80 zł netto za każdy km  


Powyższe stawki obejmują również koszt oczyszczania ścieków

Login Form