Toogle Left

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą (podlicznik dla wody na podlewanie) należy przeanalizować korzyści i koszty z tym związane.

Korzyści:

  • niższe rachunki za ścieki po uwzględnieniu odczytu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą;

Koszty:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną, (wodomierz posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego, należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do Przedsiębiorstwa potrzebę odbioru i założenia plomby);
  • koszt materiałów i robocizny związane z montażem.
Toogle Right