Toogle Left

Przedsiębiorstwo Komunalne “KOMES” sp. z o.o. w Rypinie zatrudni elektryka z uprawnieniami do 1 kV do pracy przy obsłudze oczyszczalni ścieków w Rypinie. Praca zmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Zapraszamy na rozmowę od pon. do pt. w godz. 8:00 – 14:00 do dnia 29.06.2018 r. Prosimy zabrać ze sobą CV z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”
Sp. z o.o. w Rypinie w celu realizacji rekrutacji.

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE O WYKONANIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „KOMES” SP. Z O.O. W RYPINIE
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”),  które weszło w życie 25 maja 2018 r.:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o.
z siedzibą w Rypinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Komunalnym „KOMES” sp. z o.o. jest Pan Alfred Marek Dombrowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zatrudnienia i kadrowych oraz na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b RODO oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną spółki
z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, organy i instytucje uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Kodeksu pracy;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentów;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne ale niezbędne w celu zatrudnienia;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Odbiór odpadów budowlanych i poremontowych w workach Big-Bag

 

                                                                                                                                                                       

 

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów budowlanych oraz poremontowych z niewielkich remontów mieszkań i domów, Spółka KOMES wprowadza usługę odbiór odpadu z wykorzystaniem worka BIG BAG. Odpady z remontów stanowią grupę odpadów o kodach rozpoczynających się od 17. Nie są zaliczane do grupy o kodzie 20 odpadów komunalnych i nie wolno ich wrzucach do pojemników z odpadami komunalnymi.

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
(54) 280 24 61

 

 Regulamin świadczenia usługi:

 

 W workach Big-Bag można umieszczać ok. 1 tony odpadu betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np: płytki, cegłę, dachówkę, elementy sanitariów i umywalek.

 

W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych. W wypadku umieszczenia
w workach odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nieodebrania worka.

 

Cennik na terenie miasta:

      Gruz betonowo- ceglany - 100 zł

      Odpady poremontowe mieszane (płyty, stelaże, kafelki, ceramika, armatura sanitarna, opakowania po farbach, worki papierowe po klejach, cemencie) - 150 zł

      Odpady z ogrodów (trawa, liście, ziemia, kamień, gałęzie i inne odpady zielone) -  50 zł

      Odpady po sprzątaniu piwnic, garaży i strychu (bez odpadów azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych styropianu, substancji żrących) – 200 zł

 

  Czas ładowania worka Big Bag jest dowolny.

 

 Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu uzgodnionym z Działem Usług Komunalnych umożliwiającym podjazd samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS.

 Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami..

 Usługę odbioru świadczymy w dni robocze w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru od klienta.

 Opakowanie Big Bag można nabyć w Dziale Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4 od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:30 za gotówkę.

 

Fakturę wystawiamy w chwili zakupu opakowania Big Bag!

 

 Biblioteka Rypińska zachęca do wzięcia udziału w konkursach. Regulamin w artykule.

Projekt pn. "Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Rypinie" o wartości netto 281 500,00 PLN został zrealizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

http://www.wfosigw.torun.pl | http://www.mos.gov.pl | http://www.pois.gov.pl/

Wstęp

Cel projektu

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

Przetargi

Realizacja projektu pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina"

Dnia 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” podpisana przez Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilię Kawka-Patek oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie Krzysztofa Czajkowskiego w obecności wicemarszałka województwa Michała Korolko i Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz innych zaproszonych gości.

Film o projekcie UE

Roboty budowlane zawierają się w pięciu kontraktach:

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

    Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  
Toogle Right