Toogle Left

 

 

Odbiór odpadów budowlanych i poremontowych w workach Big-Bag

 

                                                                                                                                                                       

 

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów budowlanych oraz poremontowych z niewielkich remontów mieszkań i domów, Spółka KOMES wprowadza usługę odbiór odpadu z wykorzystaniem worka BIG BAG. Odpady z remontów stanowią grupę odpadów o kodach rozpoczynających się od 17. Nie są zaliczane do grupy o kodzie 20 odpadów komunalnych i nie wolno ich wrzucach do pojemników z odpadami komunalnymi.

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
(54) 280 24 61

 

 Regulamin świadczenia usługi:

 

 W workach Big-Bag można umieszczać ok. 1 tony odpadu betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np: płytki, cegłę, dachówkę, elementy sanitariów i umywalek.

 

W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych. W wypadku umieszczenia
w workach odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nieodebrania worka.

 

Cennik na terenie miasta:

      Gruz betonowo- ceglany - 100 zł

      Odpady poremontowe mieszane (płyty, stelaże, kafelki, ceramika, armatura sanitarna, opakowania po farbach, worki papierowe po klejach, cemencie) - 150 zł

      Odpady z ogrodów (trawa, liście, ziemia, kamień, gałęzie i inne odpady zielone) -  50 zł

      Odpady po sprzątaniu piwnic, garaży i strychu (bez odpadów azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych styropianu, substancji żrących) – 200 zł

 

  Czas ładowania worka Big Bag jest dowolny.

 

 Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu uzgodnionym z Działem Usług Komunalnych umożliwiającym podjazd samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS.

 Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami..

 Usługę odbioru świadczymy w dni robocze w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru od klienta.

 Opakowanie Big Bag można nabyć w Dziale Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4 od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:30 za gotówkę.

 

Fakturę wystawiamy w chwili zakupu opakowania Big Bag!

 

 Biblioteka Rypińska zachęca do wzięcia udziału w konkursach. Regulamin w artykule.

Projekt pn. "Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Rypinie" o wartości netto 281 500,00 PLN został zrealizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

http://www.wfosigw.torun.pl | http://www.mos.gov.pl | http://www.pois.gov.pl/

Wstęp

Cel projektu

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

Przetargi

Realizacja projektu pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina"

Dnia 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” podpisana przez Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilię Kawka-Patek oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie Krzysztofa Czajkowskiego w obecności wicemarszałka województwa Michała Korolko i Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz innych zaproszonych gości.

Film o projekcie UE

Roboty budowlane zawierają się w pięciu kontraktach:

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

    Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  

Pzedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r.

W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

  • Zgromadzenia Wspólników,
  • Rady Nadzorczej,
  • Zarządu,
  • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa.

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Celem Spółki jest racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, środkami, przedmiotami pracy oraz kadrami dla zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług komunalnych.

Toogle Right