Toogle Left

 

 

Odbiór odpadów budowlanych i poremontowych w workach Big-Bag

 

                                                                                                                                                                       

 

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów budowlanych oraz poremontowych z niewielkich remontów mieszkań i domów, Spółka KOMES wprowadza usługę odbiór odpadu z wykorzystaniem worka BIG BAG. Odpady z remontów stanowią grupę odpadów o kodach rozpoczynających się od 17. Nie są zaliczane do grupy o kodzie 20 odpadów komunalnych i nie wolno ich wrzucach do pojemników z odpadami komunalnymi.

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
(54) 280 24 61

 

 Regulamin świadczenia usługi:

 

 W workach Big-Bag można umieszczać ok. 1 tony odpadu betonu, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np: płytki, cegłę, dachówkę, elementy sanitariów i umywalek.

 

W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych. W wypadku umieszczenia
w workach odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nieodebrania worka.

 

Cennik na terenie miasta:

      Gruz betonowo- ceglany - 100 zł

      Odpady poremontowe mieszane (płyty, stelaże, kafelki, ceramika, armatura sanitarna, opakowania po farbach, worki papierowe po klejach, cemencie) - 150 zł

      Odpady z ogrodów (trawa, liście, ziemia, kamień, gałęzie i inne odpady zielone) -  50 zł

      Odpady po sprzątaniu piwnic, garaży i strychu (bez odpadów azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych styropianu, substancji żrących) – 200 zł

 

  Czas ładowania worka Big Bag jest dowolny.

 

 Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu uzgodnionym z Działem Usług Komunalnych umożliwiającym podjazd samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS.

 Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami..

 Usługę odbioru świadczymy w dni robocze w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru od klienta.

 Opakowanie Big Bag można nabyć w Dziale Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4 od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:30 za gotówkę.

 

Fakturę wystawiamy w chwili zakupu opakowania Big Bag!

 

Toogle Right