Toogle Left

AGRA 2018
Dziękujemy mieszkańcom i gościom za odwiedzenie naszego punktu, liczne pytania oraz chęć rozmowy podczas targów AGRA 2018. W tym roku zaprezentowaliśmy Państwu pojazd do inspekcji TV kanalizacji, nowy pojazd elektryczny (MELEX) do opróżniania koszy ulicznych i nową śmieciarkę o pojemności skrzyni 16 m3. Można było dotykać, usiąść, przymierzyć się, zrobić sobie zdjęcia. Szczególnie wnikliwie MELEX’A testowały dzieci. Obecnie pojazdy dzielnie służą na rzecz mieszkańców naszego miasta i można je oglądać podczas ich pracy (tym razem z daleka).
 
IMG 1011
 
IMG 1012

IMG 1013

 

 

Miejsce śmieci nie jest w sieci - 24.08.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem na Portalu Komunalnym dotyczącym wyrzucania śmieci do sieci kanalizacyjnej pod podanym adresem: https://portalkomunalny.pl/miejsce-smieci-nie-jest-w-sieci-378145/

 

Nowy pojazd komunalny w naszym mieście - Elektryczny MELEX - 26.07.2018 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie przy 80%  współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)”. Jest to pierwszy tego typu pojazd w naszym mieście. W przeprowadzonym dialogu technicznym określono minimalne parametry oraz dane techniczne niezbędne do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania przetargowego. Dostawcą pojazdu wyłonionym w przetargu jest MELEX Sp. z o.o. z Mielca. To znany i ceniony na całym świecie producent pojazdów elektrycznych. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi około 50 km. Pojazd w spółce KOMES będzie wykorzystywany do utrzymywania czystości na terenie naszego miasta w szczególności do opróżniania koszy ulicznych, które opróżniane są codziennie, a jest ich prawie 200 szt. Nowy pojazd wpisuje się w hasło „Rypin miasto ekologiczne”. Z uwagi na to, iż jest pojazdem elektrycznym nie emituje hałasu oraz spalin. 

  

bip fotka

 

bip fotka 1

 

 

WAŻNE
KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
z dn. 30.06.2018 r.

Pobierz

Komunikat P.K. "Komies" w Rypinie
z dn. 30.06.2018 r.

Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
z dn. 29.06.2018 r. 

Pobierz 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
z dn. 28.06.2018 r. 

Pobierz 

 

NIE DOKARMIAJ SZCZURÓW !
Przeczytaj artykuł

szczur 2018

 
APEL ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO

KOMES SP. Z O.O. W RYPINIE.

Szanowni Mieszkańcy Rypina!!!

Coraz częściej w naszym kraju, również i w naszym mieście dochodzi do przypadków kradzieży pokryw studziennych, kratek wpustów ulicznych, pokryw zasuw wodociągowych i hydrantowych.
Takie przypadki stwarzają ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, oraz użytkowników dróg.
Służby miejskie odpowiedzialne za infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną na bieżąco nadzorują stan całej infrastruktury w celu wyeliminowania tego typu zagrożeń. Jednak sytuacje takie mogą być nagłe i trudne do przewidzenia.
Niemożliwe do przewidzenia i trudne do wyeliminowania są również przypadki występujących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorczych przepompowni ścieków, zapadnięcia nawierzchni utwardzonych i gruntowych.
W związku z powyższym  zwracam się z apelem do Mieszkańców o niezwłoczne informowanie Spółki o występujących zagrożeniach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w naszym mieście.

Każda informacja :

 • o Kradzieży pokryw studziennych, kratek wpustów ulicznych, pokryw zasuw wodociągowych i hydrantowych
 • o awarii wodociągowej, kanalizacyjnej, awarii zbiorczych przepompowni ścieków,
 • o zapadnięciu nawierzchni utwardzonych i gruntowych
 • o innych przypadkach wskazujących na podejrzenie możliwości wystąpienia awarii,
 • o wszelkich innych niebezpieczeństwach lub zagrożeniach.

Jest bardzo cenna i przyczynia się do natychmiastowej reakcji służb wodociągowo- kanalizacyjnych, a występujące zagrożenie podlega odwrotnemu usunięciu.
Z góry dziękuję za Państwa reakcję na wskazane wyżej przypadki dzięki której będziemy mogli żyć bezpieczniej w naszym mieście.

Zgłoszeń można dokonywać pod numerami:

 • 54 280 2461 – siedziba Przedsiębiorstwa
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pogotowie wodociągowe - tel. (0-54) 280 22-88 - całodobowo
 • Pogotowie kanalizacyjne - tel.  530-000-943 - całodobowo
 • Alarmowy 112

Mirosław Marynowski
Prezes  Zarządu

 

Witamy na oficjalnej stronie
Przedsiębiorstwa Komunalnego"KOMES"

Przedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r. W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało pisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

 • Kodeksu Spółek Handlowych,

 • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

 • Zgromadzenia Wspólników,

 • Rady Nadzorczej,

 • Zarządu,

 • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa

 

SKĄD

 SIĘ BIERZE WODA W NASZYM

W KRANIE ?

Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z wodą zanim trafi do naszych kranów? Wiesz, jak wygląda proces uzdatniania i co się dzieje ze zużytą wodą?

 

                                                                                                                                           blizejzrodel.pl

Cennym źródłem wody pitnej są ujęcia z głębi ziemi i te znajdujące się na powierzchni. W zależności od rodzaju ujęcia znajdująca się w nich woda wymaga bardziej lub mniej rozbudowanego procesu uzdatniania. Z uwagi na dużą i bezpośrednią ekspozycję na zanieczyszczenia, najbardziej skomplikowanym jest proces uzdatniania wody ze źródeł powierzchniowych. Najmniej kłopotliwy jest proces uzdatniania wody z ujęć głębinowych, gdyż woda zgromadzona pod ziemią jest w naturalny sposób chroniona przed zanieczyszczeniami z powierzchni. Dodatkowo, podczas pokonywania drogi do głębszych warstw ziemi, ulega samooczyszczeniu.  Pobierana z utworów czwartorzędowych woda, z uwagi na duże zanieczyszczenie wodorotlenkami żelaza i manganu, wymaga uzdatnienia w celu uzyskania jakości zgodnej z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Proces uzdatniania wody dokonywany jest na terenie ujęcia w budynku zwanym stacją uzdatniania wody (SUW). Zadaniem stacji uzdatniania wody jest obniżenie w wodzie zawartości związków żelaza do maksymalnej wielkości 0,2 mg Fe/l i manganu do 0,05 mg Mn/l, dezynfekcja wody oraz dostarczenie uzdatnionej wody odbiorcom w żądanej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Woda ze studzien pobierana jest pompami głębinowymi I stopnia i tłoczona przewodami do urządzenia napowietrzającego zwanego aeratorem w celu napowietrzenia. W aeratorze, dzięki właściwie zaprojektowanemu czasowi kontaktu wody i powietrza, następuje wymiana gazów. Ma on na celu dostarczenie do wody tlenu potrzebnego do przeprowadzenia reakcji chemicznych stanowiących podstawę usuwania niektórych zanieczyszczeń z wody. Powietrze do aeratora tłoczone jest za pomocą instalacji sprężonego powietrza złożonej z 2 sprężarek i zbiornika sprężonego powietrza. Po napowietrzeniu i wytrąceniu wodorotlenków żelaza mieszanina wodno-powietrzna z aeratora podawana jest do 3 jednostek filtracyjnych, jakimi są odżelaziacze. W stacji uzdatniania wody do celów filtracji zastosowano otwarte komory filtracyjne. Powierzchnia czynna złoża jednej komory wynosi 6m2.  Do wypełnienia komór użyto złoża chalcedonitowego. Sterowanie pracą filtrów odbywa się za pomocą pomp wyposażonych w przetwornice częstotliwości żądanej wielkości przepływu na przepływomierzu wody uzdatnionej. Stały poziom wody w komorach filtracyjnych utrzymują zamontowane na poszczególnych napływach przepustnice regulacyjne. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ujmowana woda surowa pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Wobec tego nie zachodzi konieczność dezynfekcji jej w sposób ciągły. Prowadzona jest ona okresowo np. po przeprowadzonych pracach remontowych sieci lub urządzeń wodociągowych względnie wystąpienia ich awarii. Dezynfekcja wykonywana jest przy pomocy  chloratora za pomocą 2 % wodnego roztworu podchlorynu sodu.

 

 

Baza - ul. E. Orzeszkowej 4 Oczyszczalnia Ścieków - ul. Mleczarska 16 
   
SUW Wodna - ul. Wodna 5  SUW Bielawki - Starorypin Prywatny 20 A
   
Toogle Right